کاملترین فایل شیمی تششع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
نام محصول دانلودی: شیمی تششع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

15 صفحه انگلیسی
16 صفحه فارسی
ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و جدول
هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است
قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد
ترجمه

ادامه مطلب


مطالب تصادفی